Privacybeleid

Privacybeleid

Je leest op dit moment de privacy verklaring van V-Render. V-Render is een visualisatie en render bureau dat zich richt op het neerzetten van de visualisaties van bedrijven en particulieren. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door V-Render verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door V-Render, neem dan gerust contact op! info@v-render.be.

A. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door V-Render. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

V-Render stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je
voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van V-Render. Daarnaast kan je
mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met V-Render via de website. In dit formulier wordt echter alleen
gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
Doel gegevens

03. Analytics

De website van V-Render verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens
zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter
uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen
met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

B. Ontvangers

De gegevens die V-Render ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. One.com

De e-mail van V-Render wordt gehost bij One.com. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende
mails opgeslagen op de servers van One.com.

03. WPEngine

De website en back-ups van de website worden gehost bij One.com. Gegevens die jij achterlaat op de website van V-Render zijn
op de servers van One.com opgeslagen.

C. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door V-Render, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je
namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt door een mail te sturen naar info@v-render.be

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met V-Render via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze
gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

D. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde
systemen en software. De persoonsgegevens die door V-Render of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar V-Render. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

E. Jouw Rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij V-Render vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je
door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met V-Render. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door V-Render. Je gegevens
omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij V-Render opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient V-Render al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij V-Render vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat V-Render niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via mail info@v-render.be.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat V-Render jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@v-render.be.

F. Plichten

V-Render verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij
aan het aanbieden van diensten of producten van V-Render via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan V-render de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt
gedeeld met V-Render met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een
dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

V-Render behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer V-Render dit
gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van V-Render te
beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact
op via onderstaande contactgegevens.

info@v-render.be

0470 10 14 50

× Stuur ons je vraag